Omschrijving Ingangsdatum Type Contributie per jaar 1

Huur / Bijdrage
per jaar

Spelend (ere)lid Orkest en/of Slagwerkgroep 1-1-2024 Werkend € 192,00 € 54,00
Spelend lid Harmonie tot pauze of slagwerkgroep 2 1-1-2024 Werkend € 126,00 € 48,00
Spelend lid Gruppo Muzikalo3 1-9-2023 Werkend € 117,00 € 31,50
Spelend jeugdlid Gruppo Musikalo2,3 1-9-2023 Werkend € 72,00 € 25,00
Lid Bergs Koor 4 1-1-2024 Werkend € 129,00 n.v.t
Erelid n.v.t. Niet werkend n.v.t. n.v.t.
Rustend lid 1-1-2024 Niet werkend € 25,00 n.v.t.
 
1 Contributie spelende leden exclusief huur instrument of bijdrage slagwerkinstrument
2 Alleen tot leeftijd van 21 jaar mogelijk
3 Contributie loopt gelijk met lesseizoen (september t/m juni). Er wordt bij deelname aan Grupo Muzikalo geen
contributie voor Aspirant Lidmaatschap (€ 20,00) in rekening gebracht.
4 Voorlopig vastgestelde contributie voor 2024. De huidige contributie is voorlopig, in juni 2023 vindt evaluatie plaats van de kosten en baten